AKTIV I 100 BAMBLE

Aktiv i 100 er turgrupper for aktive seniorer i Bamble.

Gjennom flere år har det i Bamble eksistert turgrupper for seniorer som ønsker å fortsette å være aktive inn i pensjonisttilværelsen. Det er en gruppe for menn og en for kvinner. Noen ganger er begge gruppene samlet.

Fra høsten 2016 inngår turen i Bamble Turlag som et tilbud under Aktiv i 100. Turen er åpen for alle interesserte, men som for alle turer i regi av DNT er det ønskelig at man er medlem.

Gruppene møter på faste steder for samkjøring til utgangspunktet for turen.

Det lages halvårlige turprogram. På grunn av føre- og værforhold er det alltid en risiko for at planlagt tur ikke kan gjennomføres. Da blir turene lagt om, gjerne samme dag som de foregår.

Turprogrammet må derfor betraktes som orienterende, ikke bindende.